Organisatie
Stichting Bibliotheken Tubbergen is een stichting met een Raad van Toezicht. De Bibliotheek is lid van de Vereniging Overijsselse Bibliotheken en van de landelijke Vereniging voor Openbare Bibliotheken. De Bibliotheek maakt gebruik van de diensten van Rijnbrink op het gebied van HRM.
De Bibliotheek heeft het werkgeverschap ondergebracht bij het WINO (Werkgeverschap in Netwerkverband Overijssel).

In 2021 is de beslissing genomen om met ingang van 2022 uit het WINO (Werkgeverschap in Netwerkverband Overijssel) te stappen en als Stichting Bibliotheken Tubbergen zelfstandig het werkgeverschap op zich te nemen.

De Bibliotheek maakt met ingang van 2022 ook geen gebruik meer van de diensten van Rijnbrink op het gebied van financiën en HRM.

De IT-diensten worden afgenomen bij Lucas-IT uit Albergen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt op basis van de Code Cultural Governance. Voor onze Raad zijn met name de kaders van de Statuten, Bestuursreglement, Reglement Raad van Toezicht en Integriteitscode van belang. De leden van de Raad van Toezicht zijn allen onbezoldigd.

Samenstelling Raad van Toezicht
Hr. J.D.M. Loeters, voorzitter
Hr. A.Th.M. Remmerswaal, lid (vanaf 1 maart 2019)
Mw. M.E.Th. Hagedoorn-Rutten, lid (heeft aangegeven medio 2022 te willen stoppen als lid van de Raad van Toezicht)

Directeur/bestuurder
Hr. Frank B.G. Droste

Vergaderingen
Het jaar 2021 is het tiende jaar dat de Raad in functie was nadat in 2011 de bestuurlijke omzetting was gerealiseerd. De Raad vergadert vier keer jaar of zoveel vaker als zij nodig acht. In 2021 vergaderde de Raad vier maal. De Raad kijkt terug op een goed jaar en een plezierige samenwerking binnen de Raad en met de directeur/bestuurder. De onderwerpen ‘coronasituatie’ en ‘ontwikkelingen Glashoes’ zijn in 2021 niet van de agenda verdwenen. Het Glashoes en het zelfstandig werkgeverschap bepaalden een flink deel van de agenda.

Formatie
Gedurende het jaar 2021 waren 6 medewerkers  in loondienst bij Stichting Bibliotheken Tubbergen en 1 BBL-leerling. Evelien, Tessa, Yvonne, Marijke, Wilma, Betsy.

Voor onze medewerkers, maar ook voor onze vrijwilligers was het een roerig jaar. Een lockdown, de beperkte opening van de bibliotheek en veel activiteiten die moesten worden afgezegd of niet eens georganiseerd konden worden zorgden bij elkaar voor een onvoorspelbaar jaar. Een jaar waarin wel weer eens duidelijk werd wat een betrokken en flexibele medewerkers en vrijwilligers we hebben bij Bibliotheek Tubbergen. Zodra er activiteiten georganiseerd worden, staan onze vrijwilligers onmiddellijk en vol energie klaar om aan het werk te gaan. Ze passen zich moeiteloos aan, aan alle maatregelen en beperkingen om bezoekers veilig te kunnen ontvangen en zich welkom te laten voelen bij onze activiteiten. Zonder onze vrijwilligers zouden we heel veel activiteiten niet kunnen bieden en zouden veel werkzaamheden blijven liggen.

 

Onze cijfers van 2021

 

Algemene gegevens
Bibliotheek Tubbergen is 44.50 uren per week geopend.
De openingstijden liggen 30% (landelijke norm) buiten de reguliere werktijden. Verder is de bibliotheek 24 uren per dag,
7 dagen per week digitaal toegankelijk (www.bibliothekentubbergen.nl).

Openingstijden
Maandag 09.00 – 20.00 uur
Dinsdag 09.00 – 17.30 uur
Woensdag 09.00 – 17.30 uur
Donderdag 09.00 – 20.00 uur
Vrijdag 09.00 – 17.30 uur
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Werkgebied: Gemeente Tubbergen
Aantal inwoners: 21.279 (1 januari 2020)
Bibliotheekvoorziening: Vestiging in Tubbergen.
Bibliotheek op School in Reutum, Albergen, Geesteren, Vasse, Manderveen en Fleringen.

Afhaalpunten
Na de sluiting eind 2016 van de vestigingen Albergen en Geesteren heeft Bibliotheek Tubbergen hier afhaalpunten gevestigd. Bibliotheekleden kunnen er materialen (boeken, muziek, dvd’s) inleveren, reserveren en afhalen. De materialen kunnen vooraf gereserveerd worden via de (online) catalogus van Bibliotheek Tubbergen en worden zo spoedig mogelijk bezorgd. Men kan natuurlijk ook terecht in Bibliotheek Tubbergen. Vrijwilligers staan klaar om te helpen bij het terugbrengen, reserveren en lenen van materialen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Contact

Verstuur