TERUGBLIKKEN OP HET JAAR 2021

 

De Bibliotheek, een essentiële voorziening

Een jaarverslag maken is een moment van terugkijken. En dat betekende dat we moesten constateren dat Corona nog steeds een rol speelde. Dat maakte het werk het afgelopen jaar niet altijd gemakkelijk. Het glas leek vaak wel voor minder dan de helft vol, maar dat betekende niet dat we stil stonden.

Ondanks de lockdowns kon de Bibliotheek toch op bescheiden wijze haar diensten voortzetten. In december 2020 volgde een tweede lockdown in verband met Corona. Deze lockdown duurde tot mei 2021. Aan het eind van 2021, toen er opnieuw weer van alles op slot moest, werd de Bibliotheek aangemerkt als ‘essentiële voorziening’.

Dat betekende dat we binnen strakke randvoorwaarden open mochten blijven. Een erkenning van de belangrijke plaats die de Bibliotheek inneemt in de samenleving.

Hoewel we het afgelopen jaar veel activiteiten moesten afgelasten, was er toch ook heel veel dat wél door kon gaan. Er waren veel leuke online activiteiten/workshops voor de jongeren en online lezingen tijdens de Boekenweek en Nederland Leest en er waren online tips aan scholen en kinderopvang.

Daarnaast werden ook nieuwe activiteiten ontwikkeld, zoals een Boeken Afhaal en een Boek aan Huis Dienst voor de oudere leden van de bieb.

Door de landelijke publiciteit rondom het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor onder andere hulp bij het instellen van de corona check app en het maken van vaccinatieafspraken bij de Bibliotheek is dit product nu een stuk bekender geworden. We kregen hiervoor dank van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de vorm van een taart.

In oktober heeft De Bibliotheek Tubbergen heeft opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

De Bibliotheek Tubbergen scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft de Bibliotheek Tubbergen de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

De bibliotheek is erg blij met de uitslag. Frank Droste, directeur: “Blij en tevreden met de certificering en de erkenning dat we een belangrijke schakel zijn in het realiseren van maatschappelijke meerwaarde”.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Contact

Verstuur