Bibliotheek Tubbergen, de best presterende Jeugdbibliotheek van Nederland!

Best presterende Jeugdbibliotheek!

Opgetogen reacties toen begin januari het bericht kwam dat onze bieb op de eerste plaats stond van de lijst van ‘Best presterende Jeugdbibliotheken van Nederland’. De bibliotheek in Tubbergen is de bieb met de meeste uitleningen van Nederland. „En als je meer leest word je gelukkiger”, aldus Mark Deckers. Hij is van de overkoepelende organisatie voor bibliotheken.

Gemiddeld werden per jeugdlid meer dan dertig boeken uitgeleend. Opmerkelijk was dat Nederlandse plattelandsgemeenten goed scoorden in de lijst.

De bibliotheek en scholen, een vanzelfsprekende combinatie

Bibliotheek Tubbergen heeft een band met scholen. Medewerkers brengen geregeld een bezoek aan scholen. Om het leesplezier aan te wakkeren en taalvaardigheid te vergroten, maar ook om kinderen meer te leren over mediawijsheid. Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen ook een belangrijk onderwerp om aandacht aan te besteden.

Bibliotheek Tubbergen vindt het contact tussen bibliotheek en scholen belangrijk. Leerlingen die met de klas op bezoek gaan bij de bibliotheek en daar een leuke ervaring hebben – door een warme ontvangst, een mooi voorgelezen verhaal, of een goed aangeraden boek – zullen ook na schooltijd makkelijker naar de bibliotheek gaan.

Ze zien dan dat we meer te bieden hebben dan enkel boeken. Wil je programmeren? Leren schaken? 3D-printen? Bij de bibliotheek kun je terecht. Maar het begint, vaak, bij het bezoek met de klas. Zo kweek je trouwe bezoekers.

Klassenbezoeken en meer

Zowel leerlingen uit het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs komen met hun leraren naar de bibliotheek. Kinderen ruilen dan hun boeken, al dan niet in combinatie met een les over een bepaald thema. Leskoffers, workshops, schrijversbezoeken, noem maar op: het gaat het hele jaar door. De bibliotheek biedt het onderwijs dus meer dan alleen ruilbezoeken, advies geven is ook een belangrijk onderdeel van het werk.

Prachtig resultaat

Mark Deckers van de overkoepelende bibliotheekorganisatie Rijnbrink was vol lof over de klassering van Tubbergen. Mark heeft de lijst gemaakt op basis van uitleengegevens die hij van de Koninklijke Bibliotheek kreeg. Voor hem is de lijst met vijftien biebs een mooie gelegenheid te wijzen op het belang van lezen. ‘Kijk naar het verschil tussen vmbo- en havoleerlingen. Dat heeft voornamelijk met taalvaardigheid te maken’, zegt hij. ‘En hoe meer je leest hoe beter je taalvaardigheid is.’

Maar Deckers gaat nog een stap verder. ‘Het is bekend dat havoleerlingen de gelukkigste leerlingen van Nederland zijn.  Dus als je beter leest, dan ga je naar de havo. En dan word je de gelukkigste mens van Nederland…’

Voor Tubbergen vond hij het een prachtig resultaat. Het was een bibliotheek die een aantal jaren terug nog werd geconfronteerd met een flinke teruggang door bezuinigingen. De toenmalige wethouder Roy de Witte, nu gedeputeerde in Overijssel, zorgde er toen voor dat de bibliotheek de ruimte kreeg om met de Bibliotheek op School aan de slag te gaan. Met succes dus!

Hoe het komt dat Tubbergen landelijk op 1 staat?

‘Bieb op School’ is een landelijk concept. In Tubbergen is er voor gekozen leerlingen in de Bibliotheken op School de mogelijkheid te geven te lenen voor thuis.’ De Tubbergse bieb wil kinderen aan het lezen krijgen. Daarom is het geen probleem als kinderen de boeken van de bieb op school meenemen naar huis. Daarvan werden en worden dus nu de vruchten geplukt met de uitstekende, landelijke score. Het gaat de bibliotheek om het lezen.  De afstand tot de grote bibliotheek waar alle boeken staan blijkt soms te groot. Nu is de bieb op een paar meter afstand.

Het streven van Bibliotheek Tubbergen is op elke basisschool een Bibliotheek op School in te richten met aantrekkelijke kinderboeken die actueel zijn en die passen bij de belevingswereld van kinderen. De bieb op school staat of valt met een goede collectie boeken. Nu hebben we er zes, maar Tubbergen heeft negen basisscholen.

‘Hoe meer je leest hoe beter je taalvaardigheid’
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Contact

Verstuur