Organisatie
Stichting Bibliotheken Tubbergen is een stichting met een Raad van Toezicht. De Bibliotheek is lid van de Vereniging Overijsselse Bibliotheken en van de landelijke Vereniging voor Openbare Bibliotheken. De Bibliotheek maakt gebruik van de diensten van Rijnbrink op het gebied van HRM.
De Bibliotheek heeft het werkgeverschap ondergebracht bij het WINO (Werkgeverschap in Netwerkverband Overijssel).

De IT-diensten worden afgenomen bij Lucas-IT uit Albergen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt op basis van de Code Cultural Governance. Voor onze Raad zijn met name de kaders van de Statuten, Bestuursreglement, Reglement Raad van Toezicht en Integriteitscode van belang. De leden van de Raad van Toezicht zijn allen onbezoldigd.

Samenstelling Raad van Toezicht
Hr. J.D.M. Loeters, voorzitter
Hr. E.Q. van der Arend, penningmeester (tot 1 maart 2019)
Hr. A.Th.M. Remmerswaal, lid (vanaf 1 maart 2019)
Mw. M.E.Th. Hagedoorn-Rutten, lid

Directeur/bestuurder
Hr. Frank B.G. Droste

Vergaderingen
Het jaar 2019 is het achtste jaar dat de Raad in functie was nadat in 2011 de bestuurlijke omzetting was gerealiseerd. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar of zoveel vaker als zij nodig acht. In 2019 vergaderde de Raad vier maal.
De Raad kijkt terug op een goed jaar en een plezierige samenwerking binnen de Raad en met de directeur/bestuurder.

Kengetallen 2019 Bibliotheken Overijssel

 Medewerkers
In Bibliotheek Tubbergen werken 5 medewerkers. Door de medewerkers werden er in 2019 verschillende cursussen gevolgd, o.a. op het gebied van ‘Mediawijsheid’, ‘Digitale Inclusie’ en ‘Persoonlijke Ontwikkeling’. De termen leven lang leren, discussie en debat en community-vorming in de Bibliotheek roepen verschillende associaties op. Behoefte aan duiding van het thema Persoonlijke Ontwikkeling Ter inspiratie maar vooral met als doel het gesprek te voeren over verrassingen, blokkades en sleutels van succes.

Vrijwilligers
Daarnaast zijn er verscheidene vrijwilligers enkele uren per week werkzaam. Vrijwilligers worden niet betaald. Bibliotheek Tubbergen voelt zich bevoorrecht om de vrijwilligers tot het team te mogen rekenen.
In deze tijden zijn vrijwilligers onze steun en toeverlaat om de dienstverlening van onze Bibliotheek, samen met de medewerkers, op hoog niveau te houden. Vrijwilligers die ons op alle vlakken ondersteunen: in de uitleen, bij het Taalhuis, bij huiswerkbegeleiding, bij activiteiten, bij klusjes en nog veel meer. Daarnaast vormen zij een belangrijke schakel tussen de Bibliotheek en de samenleving. Zonder hen zou het aanbod en de dienstverlening een stuk schraler zijn.

Algemene gegevens
Bibliotheek Tubbergen is 44.50 uren per week geopend.
De openingstijden liggen 30% (landelijke norm) buiten de reguliere werktijden. Verder is de bibliotheek 24 uren per dag,
7 dagen per week digitaal toegankelijk (www.bibliothekentubbergen.nl).

Openingstijden
Maandag 09.00 – 20.00 uur
Dinsdag 09.00 – 17.30 uur
Woensdag 09.00 – 17.30 uur
Donderdag 09.00 – 20.00 uur
Vrijdag 09.00 – 17.30 uur
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Werkgebied: Gemeente Tubbergen
Aantal inwoners: 21.279 (1 januari 2020)
Bibliotheekvoorziening: Vestiging in Tubbergen.
Bibliotheek op School in Reutum, Albergen, Geesteren, Vasse, Manderveen en Fleringen.

Afhaalpunten
Na de sluiting eind 2016 van de vestigingen Albergen en Geesteren heeft Bibliotheek Tubbergen hier afhaalpunten gevestigd. Bibliotheekleden kunnen er materialen (boeken, muziek, dvd’s) inleveren, reserveren en afhalen. De materialen kunnen vooraf gereserveerd worden via de (online) catalogus van Bibliotheek Tubbergen en worden zo spoedig mogelijk bezorgd. Men kan natuurlijk ook terecht in Bibliotheek Tubbergen. Vrijwilligers staan klaar om te helpen bij het terugbrengen, reserveren en lenen van materialen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Contact

Verstuur