ONTWIKKELING & EDUCATIE

 

2 JAAR TAALHUIS

‘Een persoon opmerken
en een gesprek aanknopen:

daar begint het’

Stel je voor dat je de bijsluiter van je medicijnen niet kunt lezen, moeite hebt het (online) formulier in te vullen om je in te schrijven bij de huisarts, of dat je niet kunt praten met je buren. Hoe zou dat zijn?

Mensen die laaggeletterd zijn, lopen tegen dit soort dingen aan, omdat zij de Nederlandse taal niet goed kunnen lezen, schrijven en/of spreken. Bibliotheek Tubbergen organiseert activiteiten en bijeenkomsten, vaak in samenwerking met partners, om inwoners op weg te helpen met hun taalvaardigheid.

Het Taalhuis in de bibliotheek is een spin in het web als het gaat om dit onderwerp: enthousiaste taalvrijwilligers helpen daar mensen om de Nederlandse taal beter te leren spreken, lezen, schrijven en begrijpen. De coördinator van het Taalhuis geeft advies over taalcursussen, beantwoordt praktische taalvragen en adviseert taalvrijwilligers over laaggeletterdheid.

In 2019 was het Taalhuis 2 jaar in bedrijf. Juist daarom moet je in de lange termijn investeren. Het is heel belangrijk als mensen een vraag hebben over een ontwikkeling, taal in dit geval, dat ze naar een herkenbare plek kunnen. Een aanspreekpunt hebben. Daarnaast lopen dagelijks mensen binnen. Zij maken hun huiswerk, oefenen op de computer, hebben (taal)vragen of bezoeken het Taalcafé.

Ontmoeting met de ander
Het eerste moment dat mensen in het Taalhuis komen, is direct een ontmoeting met de ander, met die cultuur. De Nederlandse maatschappij is erg georganiseerd en op regels gestoeld. Dat is een verschil met veel andere landen. Een geletterde ziet het hele plaatje, weet de voor- en nadelen, kent alle regels: omdat hij leest. Iemand kan beslissen over te stappen naar een andere zorgverzekeraar als dat beter is bijvoorbeeld.

‘Investeren op lange termijn is belangrijk’

Als je de taal niet beheerst, kun je niet goed lezen en dat maakt bang. Je krijgt bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst en volgt niet wat er aan de hand is, met alle gevolgen van dien. Belangrijk is dus dat mensen niet alleen de grammaticale regels leren, maar dat het verder gaat, dat iemand echt de voordelen van goede taalbeheersing kan ervaren in zijn dagelijks leven. Zo ontwikkel je vertrouwen.

Project ‘Taal werkt!’

De Bibliotheek heeft samen met betrokken partners in de gemeente Tubbergen het plan opgevat om in samenwerking met het Werkplein Twente (Almelo), waarin de gemeente Tubbergen participeert, de nieuwe en bestaande klanten(inwoners met een WetWerkBijstand-uitkering) in hun begeleiding te screenen (Taalmeter) op basisvaardigheden. We hebben het dan met name over de NT1-er vanaf 18 jaar.

Het doel is zo de participatie en zelfredzaamheid te vergroten van burgers uit de gemeente Tubbergen die bijstandsgerechtigd zijn en door het Werkplein worden begeleid in het zoeken en vinden van werk.

Daar waar de zelfredzaamheid niet toereikend is, worden deze klanten toegeleid naar Taalhuis Tubbergen, waar in samenspraak met de betrokkene een passend en effectief aanbod wordt samengesteld. Om zo de zelfredzaamheid op een zodanig niveau te brengen dat daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt wordt vergroot.

Het ROC Twente en Stichting Lezen&Schrijven zijn nauw betrokken. Daarnaast wordt ingezet op toeleiding vanuit het Armoedepact Tubbergen/SWTD.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Contact

Verstuur